Servicemål

Servicemål

På Sorø Glumsø og Fuglebjerg Apotek arbejder vi konstant på at øge kvaliteten i vores kundeekspedition og information om lægemidler. Som et led i dette arbejde har vi fastsat en række servicemål, vi ønsker at overholde.

Med regelmæssige mellemrum foretager vi målinger for at sikre, at vi når vores mål. Kan vi ikke opfylde et mål opstiller vi en handlingsplan for det arbejde, der sættes i gang, så målet kan opfyldes.

 For vores mål og målopfyldelse henviser vi til apoteket.dk