Bestilling af pillepas

Bestilling af pillepas

Du har mulighed for at få et pillepas på apoteket, hvis du rejser til et Schengenland og medbringer et lægemiddel med euforiserende virkning. Du skal selv udfylde onlineformular i linket herunder ved bestilling.

Hvis din medicin ikke fremkommer ved indtastning i formular kræves der ikke pillepas. Pillepas er kun gældende i Schengenlande. Ved rejse til øvrige lande skal du forhøre dig på den pågældende ambassade. Apoteket kan ikke udstede pillepas til andre lande end Schengenlande.

Ved bestilling skal du udfylde information fra dit pas, din medicin samt navn og adresse på udstedende læge. Ved bestilling godkender det valgte apotek din formular. Du kan herefter afhente dit pillepas på apoteket. Husk at medbringe dit pas ved afhentning.

apoteket.dk/pillepas